:: electronic Monitoring and Evaluation : eME ::
ข่าวติดตามของเขตพื้นที่ฯ
  Hot News ข่าวด่วน  
: แบบฟอร์ม เอกสาร :
  มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2560(แก้): [เปิด 20 ครั้ง]
  แบบติดตาม/ประเมินผลฯตามยุทธศาสตร์ สพฐ.61: [เปิด 419 ครั้ง]
  เผยแพร่ผลการติดตามงานต่างๆของ สตผ.-12มีค61): [เปิด 226 ครั้ง]
  ไฟล์พีดีเอฟยุทธศาสตร์ที่ 6conference24มค61: [เปิด 374 ครั้ง]
  รายชื่อผู้ดูแลฯe-MESปีงบประมาณ พ.ศ.2561: [เปิด 709 ครั้ง]
  ด่วนชี้แจงรายงานเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน: [เปิด 768 ครั้ง]
  ตัวอย่างแบบติดตามประชุม ผอ.สพท.22ธ.ค.60: [เปิด 455 ครั้ง]
  หนังสือแจ้ง สพท.ทุกเขตให้ส่งรายชื่อผู้ดูและระบบอีมี: [เปิด 349 ครั้ง]
  ตัวอย่างแบบติดตามรายการพุธเช้าฯวันที่8ธค60: [เปิด 314 ครั้ง]
  คู่มือรายงานติดตามรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.ทางอีมี: [เปิด 619 ครั้ง]
:: กระดานถาม-ตอบ ::


แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯสพฐ.2561  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1216/2 ]
แบบติดตาม-ประเมินผลฯตามยุทธศาสตร์ สพฐ.พ.ศ.2561  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 615/0 ]
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พ.ศ.2560 (ฉบับจริง)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 898/0 ]
ลิ้งค์เผยแพร่ผลการติดตามงานต่างๆของ สตผ.(12มี.ค.61)  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 519/0 ]
การรายงานการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.เขตฯ  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 2037/0 ]
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลรายงานเลือกเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1362/0 ]
ร่างมาตรฐานสำนักงานเขตฯปี61สำหรับท่านที่ต้องการก่อน  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 954/0 ]
สพป.ลำปาง เขต 1 กรอกข้อมูลผลการอ่าน-เขียน ครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว  โดย สุปรา.. [ อ่าน/ตอบ 436/0 ]
การรายงานประชุมบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 2388/0 ]
ระบบรายงานอ่านออกฯและPISAจะเปิดระบบ17ม.ค.61  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 2245/0 ]
ด่วน การรายงานการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 5546/0 ]
ขอเชิญโรงเรียนรายงานการติดตามฯพุธเช้าฯได้แล้วครับ  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 4520/1 ]
อย่าลืมรายงานประชุมฯว29ธค60 เว็บ http://210.1.20.56  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1271/0 ]
สตผ.จะทำการประเมินผลฯ พุธเช้าข่าว สพฐ.ไตรมาสที่ 1  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 1187/0 ]
ด่วนทีสุด ตามที่กำหนดประชุม ผอ.เขตวันศุกร์ที่ 29ธ.ค.นี้  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 629/0 ]
ด่วนสุดๆ รายงานผู้เข้าประชุม-รายงานการประชุมด่วนวันนี้  โดย อรุณ&nb.. [ อ่าน/ตอบ 706/0 ]


สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Powered By eme@Team