กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
คำถาม จาก อ่าน ตอบ วันที่ตอบล่าสุด โดย

 
การรายงานและแก้ไขวันเดือนปีการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน  อรุณ พรหมจรรย์1560

 
ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของเขตฯตั้งแต่ 21 ก.ค.62  อรุณ พรหมจรรย์12070

 
ผลการคัดเลือกเบื้องต้น ก.ต.ป.น. ต้นแบบ 18 เขต 2562  อรุณ พรหมจรรย์5810

 
เว็บ ใช้ติดตามฯการบริหารฯตามตัวชี้วัด และ มฐ.เขต ปี 62  อรุณ พรหมจรรย์50070

 
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อรุณ พรหมจรรย์41550

 
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียนฯActiveLearningปี62  อรุณ พรหมจรรย์18330

 
คู่มือการดำเนินงานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา  อรุณ พรหมจรรย์18910

 
ด่วน แจ้งทุกเขต รายงานป้องกันแก้ไขฯยาเสพติด ปีงบ 62  อรุณ พรหมจรรย์21170

 
ขอความอนุเคราะห์ชาวระบบอีมีกรอกแบบสอบถามในe-MES  อรุณ พรหมจรรย์16930

 
ถึงทุกเขต คู่มือรายงานมาตรฐานทางe-MESปีงบประมาณ61  อรุณ พรหมจรรย์89030

 
ถึงทุกเขต แบบติดตามฯมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ2561  อรุณ พรหมจรรย์49350

 
แบบติดตามฯ ตามมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561  อรุณ พรหมจรรย์37460

 
การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผอ.เขตพื้นทีการศึกษา  อรัญญา จิวะชาติ34940

 
ด่วน แบบสอบถามวิจัยพัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามฯ  อรุณ พรหมจรรย์23790

 
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯสพฐ.2561  อรุณ พรหมจรรย์4560224 เมษายน 2561 [ 11:10:26 ]อรุณ พรหมจรรย์

 
แบบติดตาม-ประเมินผลฯตามยุทธศาสตร์ สพฐ.พ.ศ.2561  อรุณ พรหมจรรย์37660

 
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พ.ศ.2560 (ฉบับจริง)  อรุณ พรหมจรรย์34620

 
ลิ้งค์เผยแพร่ผลการติดตามงานต่างๆของ สตผ.(12มี.ค.61)  อรุณ พรหมจรรย์20980
 

[ อยู่หน้า 1 ทั้งหมด 77 หน้า ] ยังมีอีก..>
 หน้า :: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |