กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ระบบรายงานอ่านออก เขียนได้ และPISA ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค.61 จะเปิดระบบในวันพุธที่ 17 ม.ค.61 เวลาประมาณ 13.00 น.เพื่อลดความคับคั่งในการรายงาน ครับ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 15 มกราคม 2561 [ 08:14:28 ]    IP[ 182.232.12.114 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |