กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
เรียน จนท.ดูแลระบบอีมี ทุกท่าน ครับ การรายงานการประชุมบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สพฐ.มอบให้ สทร.แจ้งและรับรายงานแต่มอบให้ สตผ.ติดตาม ฯ ก็แบบนี้นะครับ ก็รายงานข้อมูล ที่ สทร.ด้วย ส่วน สตผ.ให้รายงานที่เว็บพุธเช้าข่าว สพฐ.ซึ่งทำช่องทางไว้ให้แล้วครับ วันที่ 19 มกราคม 2561 เช้าและบ่าย ครับ เป็นการรีเช็ค ครับ อนึ่ง ที่เว็บ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ใช้รายงานทั้ง พุธเช้าฯ และการประชุม ผอ.เขต (รวมทั้งประชุม ผอ.เขต ในเรื่องการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ครับ)
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 17 มกราคม 2561 [ 20:32:23 ]    IP[ 110.168.6.106 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |