กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
สพป.ลำปาง เขต 1 กรอกข้อมูลผลการอ่าน-เขียนนักเรียนชั้น ป.1-6 และผลการอ่านแบบ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว
โดย : สุปราณี  กิ่งก้ำ    เวลา วันที่ 31 มกราคม 2561 [ 14:29:02 ]    IP[ 171.4.51.13 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |