กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
เรียน สพท ทุกเขต ตามที่ สตผ ได้แจ้งเป็นหนังสือ ให้เขตรายงานการเลือกใช้เครือข่ายอินเทอรเน็ตของโรงเรียน ให้เสร็จสิ้นภายใน31มค61 นั้น ขอให้ท่านตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ทาง สตผ จะนำข้อมูลออก ภายในวันที่ 2 กพ 61 เสนอผู้ลริหารระดับสูงต่อไป
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 [ 14:46:27 ]    IP[ 182.232.203.53 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |