กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ด้วยเลขาธิการ กพฐ.มีนโยบายให้ ผอ.เขตฯ มีความใกล้ชิด รับทราบและแก้ไขปัญหาให้โรงเรียน โดยการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 โรง และมอบให้ สตผ.ติดตามการไปตรวจเยี่ยมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-MES ซึ่งการมอบนโยบายการตรวจเยี่ยมนี้ได้แจ้ง ผอ.เขต ทุกเขตในที่ประชุมแล้ว ดังนั้น ผู้ดูแลระบบอีมี ควรทำฟอร์มที่ล้อจากระบบอีมี ไว้ก่อนเพื่อรองรับประเด็นต่าง ๆ ทีตรวจเยี่ยมโรงเรียนได้ตรงตามประเด็นที่จะต้องรายงานในระบบฯ (ส่วนท่านใดจะเป็นผู้รายงานขอให้อยู่ในวินิจฉัยของเขตพื้นที่การศึกษา ครับ) ทั้งนี้ สตผ.จะทำรายงานทุกสัปดาห์ เริ่มสัปดาห์แรก (อาทิตย์ที่ 11 - เสาร์ที่ 17 ก.พ.61 ครับ พร้อมนี้จะทำรีพอร์ตเปิดเผยดูได้ภายนอกต่อไป
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 [ 13:55:46 ]    IP[ 182.232.45.161 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |