กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560 (ฉบับจริง) นอกจากส่งไลน์ให้ ชาวอีมีทุกท่านแล้ว ยังสามารถดาวน์โหลดได้ที่ ลิ้งค์นี้ http://203.159.164.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=201838161714.zip&no=81
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 14 มีนาคม 2561 [ 06:18:38 ]    IP[ 203.159.248.233 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |