กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สพท.ตามยุทธศาสตร์ สพฐ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561ส่วนการรายงานทางอีมีจะแจ้งอีกครั้ง ดาวน์โหลดที่ http://203.159.164.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=201842102306.zip&no=84
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 2 เมษายน 2561 [ 11:14:27 ]    IP[ 203.159.248.247 ] 

  ความคิดเห็นที่ 1    IP : [ 202.29.212.86 ]
ให้เริ่มรายงานไตรมาสที่เท่าไรคะ2หรือ3
  โดย : เฉลิมรัตน์ สันธนะวิทย์    เวลา วันที่ 23 เมษายน 2561 [ 10:24:09 ]  

  ความคิดเห็นที่ 2    IP : [ 203.159.248.242 ]
แล้วแต่ตัวชี้วัด ที่กำหนด ไตรมาส 1และหรือ2ครับ ซึ่งควรเสร็จภายในต้น พ.ค. ครับ
  โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 24 เมษายน 2561 [ 11:10:26 ]  
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |