กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
เรียน อ.อรุณ พรหมจรรย์ ขอเรียนสอบถามว่า กรณีผู้อำนวยการฯ ไม่อยู่เนื่องจาก เข้าเรียนหลักสูตร นปส.เป็นเวลา 3 เดือน มิได้ประจำอยู่เขตฯ ต้องให้รองผอ.รักษาราชการแทน ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษา แทนหรือเปล่าค่ะ เนื่องจากต้องรายงานเข้าระบบe-mes ขอบคุณค่ะ
โดย : อรัญญา จิวะชาติ    เวลา วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 [ 15:23:19 ]    IP[ 1.2.246.128 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |