กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
เรียนผู้ดูแลระบบ จากการที่รายงานข้อมูลการตรวจเยี่ยม ร.ร. ของ ร.ร.สังกัด สพป.ปข.1 พบว่า ร.ร.บ้านหนองยายเอม อ.เมืองฯ ยุบแล้วแต่ยังปรากฎชื่อ ส่วน ร.ร.ที่หายไป คือ ร.ร.บ้านช้างเผือก อ.บางสะพานน้อย ตอนนี้ สพป.ปข.1 มี ร.ร.ในสังกัด จำนวน 120 โรงเรียน ช่วยแก้ไขให้ด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย : วรรณิภา คฤหานนท์    เวลา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 [ 12:46:56 ]    IP[ 202.29.211.150 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |