กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ขอความอนุเคราะห์ชาวระบบอีมีและผู้เกี่ยวข้องกรอกแบบสอบถามในe-MES 2 เรื่อง ภายใน 19 เม.ย.62 การเข้ากรอกใช้ ยูสเซอร์ พาสเวิร์ด ปกติของระบบอีมี
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 17 เมษายน 2562 [ 09:56:57 ]    IP[ 203.159.248.250 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |