กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
แบบติดตามนโยบายลดเวลาเรียนฯActiveLearningปี62 ดาวน์โหลดที่ http://203.159.164.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=2019528063713.zip&no=92
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 [ 06:40:16 ]    IP[ 203.159.248.240 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |