กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
สตผ.เปิดระบบให้สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดปฏิบัติราชการ และการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่ http://164.115.43.73/emes62
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 18 มิถุนายน 2562 [ 07:10:36 ]    IP[ 203.159.154.226 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |