กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
ผลการคัดเลือกเบื้องต้น ก.ต.ป.น. ต้นแบบ 18 เขต ดาวน์โหลดที่ http://203.159.164.40/~eme40/index.php?module=sharedoclog&act=download&files=downfiles&filesdown=201981051224.rar&no=94
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 1 สิงหาคม 2562 [ 05:19:01 ]    IP[ 115.87.28.139 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |