กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
เนื่องจากหลายเขตฯประสานอยากให้ทำระบบการรายงานการไปตรวจเยี่ยมเขตทุกเดือน ซ้ำโรงได้ จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้สามารถรายงาน ข้อมูลการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนของ ผอ.เขต/รองฯ/ผอ.กลุุ่ม/ศน./จนท./อื่นๆ/ได้ตั้งแต่ 21 ก.ค .62 (ไม่บังคับรายงาน) ให้ใช้Chromeรายงานได้
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 13 สิงหาคม 2562 [ 06:54:41 ]    IP[ 203.159.248.240 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |