กระดานข่าว สำนักติดตามและประเมินผล
เรียน ผู้ดูแลระบบบริการอีมี การรายงานและแก้ไขวันเดือนปีการไปตรวจเยี่ยมโรงเรียน เนื่องจากการใส่วันเดือนปีอาจผิดพลาด เช่น เดือน ปี ทำให้ไม่ตรงกับไตรมาส ที่กำหนด ทางผู้รับผิดชอบของเขตสามารถแก้ไขได้ โดยการลบวัน เดือน ปี ( ต้องลบอย่างเดียวครับ) โดยก่อนลบ ให้คัดลอกข้อความไว้ก่อน วางไว้ที่เวิร์ด ก็ได้ รวมทั้งสำรองรูปภาพไว้ด้วย แล้วจึงลบทิ้งทั้งเรคอร์ด จากนั้นจึงทำรายการเพิ่มใหม่ แล้วกอปปี้ข้อความเดิมมาลงใหม่ครับ(เขตต่อไปนี้ ช่วยแก้ไขด้วย สพม.เขต 8)
โดย : อรุณ พรหมจรรย์    เวลา วันที่ 6 มกราคม 2563 [ 15:56:34 ]    IP[ 125.26.236.40 ] 
 
Copyright © 2003, e-Monitoring and Valuation. All rights reserved.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน |เว็บมาสเตอร์ |