•   สตผ.จัดงานเปิดบ้านระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2561
 •   สตผ.จัดงานเปิดบ้าน23-24 พ.ค.61
 •   ผอ.สตผ.ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ประชุมสัมมนา ตรวจสอบปรับปรุงแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •   ผอ.สตผ.นำคณะติดตามเชิงประจักษ์PLCโรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ สพป.อุดรธานี เขต 1

Director

นางเกศทิพย์ ศุภวานิช
ผู้อำนวยการสำนักติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Files Explorer

 • ถึงทุกเขต คู่มือการเข้าระบบรายงานมาตรฐานฯปี61  Download[758]201887071025.pdf
 • ถึง สพท.ทุกเขต แบบติดตามฯมาตรฐานเขต ฯปี61  Download[959]2018523183523.zip
 • แบบสอบถามโครงการวิจัยพัฒนารูปแบบระบบติดตามฯเขต  Download[551]2018427084741.pdf
 • มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา2560(แก้)  Download[274]2018421053424.zip
 • แบบติดตาม/ประเมินผลฯตามยุทธศาสตร์ สพฐ.61  Download[1133]201842110941.zip

Webboard

No Title Owner Read Ans
4864 ถึงทุกเขต คู่มือรายงานมาตรฐานทางe-MESปีงบประมาณ61   อรุณ พรหมจรรย์
2018-08-07 07:13:22
3151 0
4861 ถึงทุกเขต แบบติดตามฯมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ2561   อรุณ พรหมจรรย์
2018-05-23 19:01:47
2981 0
4860 แบบติดตามฯ ตามมาตรฐาน สพท.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   อรุณ พรหมจรรย์
2018-05-23 07:47:03
1805 0
4859 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนของผอ.เขตพื้นทีการศึกษา   อรัญญา จิวะชาติ
2018-05-21 15:23:19
1198 0
4858 ด่วน แบบสอบถามวิจัยพัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามฯ   อรุณ พรหมจรรย์
2018-04-27 09:07:16
1068 0
4857 แบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการฯสพฐ.2561   อรุณ พรหมจรรย์
2018-04-02 11:14:27
2950 2
4856 แบบติดตาม-ประเมินผลฯตามยุทธศาสตร์ สพฐ.พ.ศ.2561   อรุณ พรหมจรรย์
2018-04-02 10:27:01
1976 0
4855 มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่ฯ พ.ศ.2560 (ฉบับจริง)   อรุณ พรหมจรรย์
2018-03-14 06:18:38
2110 0

Top Five

Donec rutrum erat non arcu gravida porttitor. Nunc et magna nisi. Lore aliquam at erat in lorem purus aliquet mollis. Fusce elementum velit vel dolor iaculis egestas.

 • 70%
  สพป.
 • 80%
  สพป.
 • 90%
  สพป.
 • 80%
  สพป.
 • 70%
  สพป.

Calendar