สพป.ลำปาง เขต 1 กรอกข้อมูลผลการอ่าน-เขียนนักเรียนชั้น ป.1-6 และผลการอ่านแบบ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว

สพป.ลำปาง เขต 1 กรอกข้อมูลผลการอ่าน-เขียนนักเรียนชั้น ป.1-6 และผลการอ่านแบบ PISA ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้ว

Comments (0)

Leave a comment

Post Comment